logo
Menu
0Koszyk
Szukaj
Tajemnica Nilsa. Cz¿¿¿ 1 - Kurs norweskiego dla pocz¿tkuj¿cych. Ucz si¿ norweskiego, poznaj¿c histori¿ Nilsa.

Tajemnica Nilsa. Cz¿¿¿ 1 - Kurs norweskiego dla pocz¿tkuj¿cych. Ucz si¿ norweskiego, poznaj¿c histori¿ Nilsa.

Tajemnica Nilsa. Cz¿¿¿ 1 - Kurs norweskiego dla pocz¿tkuj¿cych. Ucz si¿ norweskiego, poznaj¿c histori¿ Nilsa.
kategoria: School and Learning, Miscellaneous
autor: Werner Skalla
wydawnictwo: Skapago Publishing Werner Skalla
ISBN / EAN: 9783945174050
język: polski
data wydania: 19/10/2015
oprawa: miękka
wymiary: 21.6 x 21.6 x 1.3 cm
stron: 230
Tajemnica Nilsa. Cz¿¿¿ 1 - Kurs norweskiego dla pocz¿tkuj¿cych. Ucz si¿ norweskiego, poznaj¿c histori¿ Nilsa.
cena:359,30 zł
przewidywany czas sprowadzenia z zagranicy:
około 2-4 tygodnie
Kupuję
loader
Dodano 1 szt. produktu do koszyka.
Dodaj do przechowalni

Opis produktu/serii

Nikt z nas chyba nie lubi podr¿czników zaczynaj¿cych si¿ od s¿ów "Cze¿¿, jak masz na imi¿?". Tajemnica Nilsa to spójna opowie¿¿, która zaczyna si¿ bardzo prosto, ale z czasem przeradza si¿ w pasjonuj¿c¿ powie¿¿. Nie möesz oderwä si¿ od lektury? W takim razie nie masz wyj¿cia - b¿dziesz musiä nauczy¿ si¿ norweskiego!
Starannie dobrali¿my najcz¿¿ciej üywane norweskie s¿owa i to w¿änie z nich stworzyli¿my nasz¿ opowie¿¿. Dodatkowe teksty i ¿wiczenia koncentruj¿ si¿ na tematach codziennych rozmów i doskonale przygotuj¿ ci¿ do ¿ycia w Norwegii.
Gramatyka przyprawia ci¿ o ból g¿owy? Nie z Tajemnic¿ Nilsa. Odkryj struktur¿ j¿zyka norweskiego przy pomocy obrazków, przyst¿pnych i zrozumiäych wyjänie¿, i mnóstwa ¿atwych do zapami¿tania przyk¿adów.
Powtórki s¿ kluczem do sukcesu w nauce j¿zyka. Na stronie www.skapago.eu/nils znajdziesz wiele ¿wicze¿, program do nauki s¿ownictwa, filmiki objäniaj¿ce wymow¿ i inne materiäy.
Nauczyciele norweskiego z naszej szköy pomagali w przygotowaniu tego podr¿cznika. Zdaj¿ sobie spraw¿ z problemów, na jakie möesz natrafi¿ i ch¿tnie pomog¿ ci w samodzielnej nauce. Prowadzimy zaj¿cia przez Internet, möesz wi¿c brä nich udziä bez wzgl¿du na to, gdzie si¿ znajdujesz. Zamów darmow¿ lekcj¿ próbn¿ na www.skapago.eu.
HISTORIA NILSA:
Emma Langvik daje swojej wnuczce wyj¿tkowy prezent urodzinowy: laleczk¿ przypominaj¿c¿ stworzenie z tradycyjnych norweskich legend - Nisse. Nils, bo tak mu na imi¿, rozpoczyna w Oslo szcz¿¿liwe ¿ycie ze swoj¿ now¿ rodzin¿. Przypadkiem jednak odkrywa, ¿e jest dla Erny czym¿ wi¿cej, ni¿ tylko prezentem dla wnuczki. Podczas pe¿nej przygód podró¿y do pó¿nocnej Norwegii, Nils, nie¿wiadomy tego, ¿e nosi w sobie bolesny sekret, pomaga Ernie podj¿¿ jedn¿ z najwäniejszych decyzji w jej ¿yciu.

Komentarze i opinie użytkowników

napisz recenzję

Napisz recenzję lub krótką opinię o Tajemnica Nilsa. Cz¿¿¿ 1 - Kurs norweskiego dla pocz¿tkuj¿cych. Ucz si¿ norweskiego, poznaj¿c histori¿ Nilsa.. Twoja ocena i nawet kilka słów będzie pomocne innym klientom.