logo
Menu
0Koszyk
Szukaj
logo
Something to Say

Something to Say

Something to Say
język: angielski
wydawnictwo: Helbling
autor: Tessa Woodward Seth Lindstromberg
etykiety: Materiały do kopiowania
ISBN / EAN: 9783852727806
Something to Say
cena:100,00 zł
sprowadzamy pod zamówienie,
ok. 2-3 tygodnie oczekiwania
Kupuję
loader
Dodano 1 szt. produktu do koszyka.
Dodaj do przechowalni

Opis produktu/serii

Rozwijanie sprawności mówienia w języku obcym to z całą pewnością bardzo trudne zadanie, szczególnie wtedy, gdy uczący się mają na co dzień ograniczony kontakt z językiem. Nie chodzi o to, aby uczniowie potrafili wyrecytować pewne kwestie czy odgrywać wcześniej przygotowane role, ale o to, aby potrafili spontanicznie się porozumiewać w trudnych do przewidzenia sytuacjach i skutecznie osiągać zamierzone cele komunikacyjne w sposób poprawny, precyzyjny i dostosowany do określonego kontekstu. Osiągnięcie tego celu zależy od wielu czynników. Zamieszczone w publikacji Something to Say ćwiczenia i wskazówki  zawierają szereg cennych propozycji dotyczących rozwijania sprawności mówienia w oparciu o modele teoretyczne i przeprowadzone badania empiryczne.

Publikacja podzielona jest na sześć rozdziałów: Preliminares for conversation, Interviews with cleebrities, Surprising questions and easy riddles, Grammar questionnaires, Topic Questionaires, Working from conversational frame.

W  publikacji znajduje się ponad pięćdziesiąt ćwiczeń, a wśród nich: zadania intonacyjne, odgrywanie ról (interviewing a mermaid, a princes, a pirate, a multi-billionaire), prowadzenie dialogów na wybrany temat (shopping, travel, giving someone a birthday present). Zadania gramatyczne z rodziału Grammar questionnaires pozwalają na wprowadzanie i ćwiczenie tych zagadnień gramatycznych, które znajdują się w programie nauczania na poziomie od pre-intermediate do advanced (np.modified comparatives, superlatives, second conditional, konstrukcje: have someone do something, how can you get (it to)...?).

Zaprezentowane w publikacji ćwiczenia pomagają w rozwijaniu umiejętności potrzebnych do prowadzenia rozmowy i uczą zachowań językowych niezbędnych do sprawnego komunikowania się w codziennych sytuacjach. Spektrum proponowanych technik jest szerokie i zawiera m.in.: powtarzanie po nauczycielu np. nowego wyrażenia lub zdania obrazującego nową strukturę gramatyczną, głośne czytanie dialogów, recytowanie wierszy z pamięci, opowiadanie na podstawie obrazka, nawiązywanie stosunków interpersonalnych, czy włączanie się do dyskusji.

Każdy rozdział poprzedza krótki wstęp opisujący umiejętności ćwiczone w tym rozdziale. Z kolei każdemu ćwiczeniu towarzyszy krótki opis, w którym znajdziemy informacje o umiejętnościach i zagadnieniu językowym poruszanym w ćwiczeniu oraz o poziomie języka wymaganym do jego wykonania. Podano sugerowany czas wykonania ćwiczenia, choć można go modyfikować w zależności od potrzeb. W sekcji In class znajdują się instrukcje przeprowadzenia ćwiczenia “krok po kroku”, które można także dowolnie modyfikować. Jeśli ćwiczenie posiada konkretne rozwiązanie, zostało ono podane. Warto jednak podkreślić, że uczniowie często wymyślają własne, nieraz bardzo twórcze  rozwiązania.

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli pracujących z młodzieżą w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz z grupami dorosłych uczniów. Stanowi  idealną pomoc na zajęciach językowych oraz w klasach dwujęzycznych.

Komentarze i opinie użytkowników

napisz recenzję

Napisz recenzję lub krótką opinię o Something to Say. Twoja ocena i nawet kilka słów będzie pomocne innym klientom.

Newsletter księgarni Bookcity