logo
Menu
0
Koszyk
Szukaj
logo
Right on! 2 Interactive eBook (Podręcznik cyfrowy)

Right on! 2 Interactive eBook (Podręcznik cyfrowy)

Right on! 2 Interactive eBook (Podręcznik cyfrowy)
Right on! 2 Interactive eBook (Podręcznik cyfrowy)
cena:19,90 zł
wysyłamy w 3-4 dni robocze
Kupuję
Dodaj do przechowalni

Opis produktu/serii

Interaktywny eBook jest to cyfrowa wersja podręcznika, przeznaczona do odtwarzania na komputerze. Zawiera nie tylko wszystkie strony z tradycyjnego podręcznika, ale pozwala także w interaktywnej formie wykonać ćwiczenia zawarte w podręczniku, odtworzyć ścieżki dźwiękowe i filmy, sprawdzić znaczenie słowa w interaktywnym słowniku, w formie quizu lub gry powtórzyć materiał leksykalny i gramatyczny. Rewelacyjna pomoc dla uczniów w przyswojeniu materiału lekcyjnego, odrabianiu zadań domowych, powtórkach, przygotowaniu do sprawdzianów!

OPIS SERII

Right On! to nowa, czteropoziomowa seria podręczników do nauki języka angielskiego dla dzieci i młodzieży. Pierwsza część jest przeznaczona dla uczniów IV klasy szkoły podstawowej. Celem kursu jest zbudowanie solidnych podstaw w zakresie leksyki i gramatyki oraz praktyczne kształcenie umiejętności komunikacyjnych. Osiągnięciu tego celu służą aktywizujące metody nauczania, inspirujące tematy poszerzające wiedzę o świecie i szeroki wybór różnorodnych zadań. Naukę wspomagają interaktywne komponenty: podręczniki i zeszyty ćwiczeń w cyfrowej wersji oraz oprogramowanie do tablic interaktywnych. Kurs jest dostępny wyłącznie w oryginalnej, międzynarodowej edycji, a jego adresatami są prywatne szkoły językowe. Seria nawiązuje do przeznaczonego dla szkół publicznych kursu Flash, wszechstronnie rozwijając i pogłębiając zawarte w nim zagadnienia.

Najważniejsze cechy serii:

Uporządkowana struktura podręcznika – tematyczne moduły podzielone na unity – sprzyja systematycznej pracy,
Spiralny model nauczania pozwala płynnie rozwijać umiejętności językowe na coraz wyższym poziomie,
Ciekawe teksty odpowiadają zainteresowaniom uczniów, co motywuje ich do nauki,
Ramki z nowym słownictwem, strukturami leksykalno-gramatycznymi i krótkimi objaśnieniami gramatycznymi ułatwiają opanowanie materiału,   
Duży wybór zadań (uwzględniających różne style uczenia się) pozwala na gruntowne przećwiczenie i utrwalenie zagadnień leksykalno-gramatycznych oraz zintegrowane rozwijanie kluczowych umiejętności językowych,
Systematyczne powtórki w formie ćwiczeń kontrolnych (Progress Check) i ramki zatytułowane Now I can pozwalają uczniowi samodzielnie oceniać postępy po każdym module,    
Porady Study Skills pomagają poznać i stosować odpowiednie techniki uczenia się,
Zadania typu projekt rozwijają samodzielność i kreatywność ucznia, a także zachęcają go do poszukiwania informacji w różnych źródłach, 
Sekcje CLIL pozwalają na jednoczesne nauczanie języka i rozwijania wiedzy z innych dziedzin, uświadamiając uczniom, że język angielski jest narzędziem, które pomaga w poznawaniu świata,
Ramki Culture Spot zwracają uwagę na elementy brytyjskiej kultury i zachęcają do poznawania kultury własnego kraju w szerokim kontekście,   
Sekcje Presentation Skills kształcą umiejętność przygotowania prezentacji i przemawiania publicznie, a także budują pewność siebie i pozwalają przezwyciężyć tremę przed wypowiadaniem się w języku obcym,
Ramki Values umożliwiają wplatanie w tok nauczania elementów wychowawczych i kształtowanie właściwych postaw i zachowań, 
Sekcja Writing (na końcu podręcznika) pozwala na uporządkowanie wiadomości dotyczących różnych form wypowiedzi pisemnej i wykonanie dodatkowych ćwiczeń w pisaniu, 
Sekcja Songs uatrakcyjnia lekcje i ułatwia rozwiajnie czterech sprawności językowych,
Bogaty wybór filmów dokumentalnych (zawartych w oprogramowaniu do tablic interaktywnych) pozwala na obcowanie z materiałem autentycznym i ułatwia zrozumienie celowości uczenia się.

Poziomy biegłości językowej wg CEFR: Right On! 1 – A1, Right On! 2 – A2, Right On! 3 – A2+, Right On! 4 – B1.

Komponenty

Lista wszystkich komponentów dla tytułu Right on!. Każdy komponent należy zamówić osobno.

Right on! 1:

Right on! 2:

Right on! 3:

Right on! 4: