logo
Menu
0
Koszyk
Szukaj
logo
Matura rozszerzona. Repetytorium z języka niemieckiego

Matura rozszerzona. Repetytorium z języka niemieckiego

Matura rozszerzona. Repetytorium z języka niemieckiego
Matura rozszerzona. Repetytorium z języka niemieckiego
Produkt niedostępny.
brak informacji o dostępności

Opis produktu/serii

Matura rozszerzona. Repetytorium z języka niemieckiego przeznaczone jest dla uczniów przygotowujących się do pisemnego egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym.
Zadania zawarte w poszczególnych częściach książki są zgodne z wymaganiami obowiązującymi na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego od roku 2015. Z repetytorium można pracować zarówno samodzielnie, jak i na lekcjach języka niemieckiego w szkole.

Repetytorium kładzie nacisk na trening tych sprawności, które od roku 2015 uległy modyfikacji.
Szczególną uwagę zwraca na znajomość środków językowych oraz wypowiedź pisemną oraz nowe formy i typy zadań maturalnych.

Matura rozszerzona. Repetytorium z jezyka niemieckiego składa się z czterech części:

I. CZĘŚĆ REFERENCYJNA
Zawiera przykładowy pierwszy arkusz egzaminacyjny wraz z opisem wszystkich typów zadań występujących w poszczególnych częściach egzaminu pisemnego z języka obcego: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych, wypowiedź pisemna. Do każdego zadania opracowano wskazówki, które obejmują: -informacje, na czym polega zadanie, z jakimi rodzajami tekstów można się w nim spotkać,
- opis, jakie umiejętności szczegółowe są w nim sprawdzane,
- strategie pomagające rozwiązać przykładowe zadania.

Dzięki części referencyjnej uczeń:

• pozna strukturę arkusza egzaminacyjnego,
• uzyska informacje o typach zadań egzaminacyjnych,
• przećwiczy rozwiązywanie zadań maturalnych przy pomocy wskazówek.

II. ŚRODKI JĘZYKOWE i GRAMATYKA

Część powtórzeniowo-ćwiczeniowa to 14 mini-rozdziałów, z których każdy poświęcony jest jednemu z maturalnych zakresów tematycznych.


ŚRODKI JĘZYKOWE
część ta zawiera zadania sprawdzające znajomość środków językowych. Są to zadania zamknięte (typu: wielokrotny wybór oraz dobieranie) oraz zadania otwarte (typu: zadania z luką, parafrazy zdań, słowotwórstwo, tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy oraz układanie zdań z podanych elementów leksykalnych). Zadania oparte są na ciekawych tekstach lub na pojedynczych zdaniach.
Dzięki tekstom, których tematyka związana jest z danym zakresem tematycznym, uczeń powtarza też słownictwo.

GRAMATYKA
część ta zawiera zadania z zakresu środków gramatycznych dla poziomu rozszerzonego opisanych w Informatorze o egzaminie maturalnym od roku 2014/2015. Każde zadanie poprzedzone jest zdaniem przykładowym ilustrującym sposób rozwiązania zadania. Ostatnie z zadań w każdym rozdziale pokazuje praktyczne zastosowanie ćwiczonych środków gramatycznych w prostych wypowiedziach.


Dzięki części poświęconej środkom językowym i gramatyce uczeń:

przećwiczy wszystkie typy zadań maturalnych,
powtórzy słownictwo związane z danym zakresem tematycznym,
przećwiczy i utrwali gramatykę dla zakresu rozszerzonego.


III. WYPOWIEDŹ PISEMNA

Część powtórzeniowo-ćwiczeniowa
Składa się z czterech podrozdziałów poświęconych czterem formom wypowiedzi pisemnej obowiązującym na pisemnej części egzaminu z języka obcego od roku 2015, takim jak:
list formalny, artykuł, rozprawka za i przeciw oraz rozprawka opiniująca.

Każdy z podrozdziałów obejmuje trzy części:

- wypowiedź modelową z zadaniami,
- zadania pomagające poznać i przećwiczyć elementy charakterystyczne dla każdej z form, (każde zadanie poprzedzone jest praktyczną wskazówką),
- słowniczek niemiecko-polski, w którym zebrano zwroty i wyrażenia pomocne w realizacji wypowiedzi pisemnej.

Dzięki części poświęconej wypowiedzi pisemnej uczeń:

pozna formy wypowiedzi pisemnej obowiązujące na egzaminie maturalnym od roku 2015,
przeanalizuje dzięki wskazówkom wypowiedzi modelowe,
rozwiąże zadania, dzięki którym uniknie błędów przy realizacji wypowiedzi pisemnych,
przećwiczy słownictwo.

IV. PRZYKŁADOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE

Ta część zawiera dwa kompletne przykładowe arkusze egzaminacyjne, dzięki którym uczniowie mogą sprawdzić swoje umiejętności. W repetytorium zamieszona została transkrypcja tekstów do zadań na rozumienie ze słuchu, którą można wykorzystać podczas pracy z tego typu zadaniami. Na dołączonej do repetytorium płycie CD audio znajdują się nagrania tekstów. Natomiast w materiałach dodatkowych znajduje się klucz do wszystkich zadań z arkuszy egzaminacyjnych wraz z modelowymi wypowiedziami pisemnymi do zadania 10. Wypowiedzi te opatrzone są krótkimi komentarzami.

Dzięki części zawierającej przykładowe arkusze egzaminacyjne uczeń:

- sprawdzi praktycznie swoją wiedzę na temat zadań egzaminacyjnych,
- przećwiczy kompleksowo umiejętności, które uzyskał po realizacji zadań w częściach: referencyjnej oraz powtórzeniowo-ćwiczeniowej repetytorium.

Publikację zamyka klucz rozwiązań wraz z modelowymi wypowiedziami.

Komentarze i opinie użytkowników

napisz recenzję

Napisz recenzję lub krótką opinię o Matura rozszerzona. Repetytorium z języka niemieckiego. Twoja ocena i nawet kilka słów będzie pomocne innym klientom. Jeśli napiszesz recenzję na przynajmniej 700 znaków weźmie ona udział w konkursie - do wygrania nawet 100 zł lub darmowa przesyłka.

Newsletter księgarni Bookcity