logo
Menu
0Koszyk
Szukaj
logo
Kak raz 2 Podręcznik + CD + kod

Kak raz 2

Podręcznik + CD + kod

Kak raz 2 Podręcznik + CD + kod
komponent: Podręcznik + CD + kod
pozostałe komponenty:
komponenty należy
dodawać do koszyka
oddzielnie
Kak raz 2 składa się z 2 komponentów:
język: rosyjski
wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP)
autor: Olga Tatarchyk
seria: Kak raz
poziom: Kak raz 2
etykiety: Podręczniki nowa podstawa programowa 2019 liceum Technikum - klasa 1 Podręczniki szkolne Liceum - klasa 1
ISBN / EAN: 9788302189234
rok wydania: 2020
Numer dopuszczenia MEN: 966/2/2020
Kak raz 2 Podręcznik + CD + kod
52,90 zł oszczędzasz 2,64 zł (rabat 5%)
cena:50,26 zł
wysyłamy w 2-3 dni robocze
Kupuję
loader
Dodano 1 szt. produktu do koszyka.
Dodaj do przechowalni

poziomy Kak raz

Opis produktu/serii

Cykl podręczników Как раз jest przeznaczony dla uczniów liceum i technikum rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw i niezdających matury z tego przedmiotu; nacisk został położony na realizację treści nauczania i kształcenie umiejętności wskazanych w nowej podstawie programowej (wersja III.2.0.) z 2018 r. Cykl jest w pełni zgodny z wymogami nowej podstawy i prowadzi do osiągnięcia poziomu A2+.

W podręczniku Как раз 2 znajduje się 7 rozdziałów:

1.Люди и вещи.

2.Дом.

3.Работа.

4.Спорт.

5.Услуги.

6.Природа.

7.Путешествие.

Koncepcja metodyczno-dydaktyczna podręcznika Как раз jest oparta na założeniach dydaktyki komunikacyjnej. Zgodnie z tymi założeniami cykl Как раз  – poprzez prezentowanie języka w realnych kontekstach komunikacyjnych – umożliwia uczniom realizowanie różnych, właściwych dla danej sytuacji celów komunikacyjnych.

Cykl zakłada autonomiczne kierowanie procesem uczenia się przez ucznia oraz indywidualizację nauczania, czemu sprzyjać mają dodatkowe materiały, tj., Культурный шок – to bogate materiały fakultatywne o tematyce realio- i kulturoznawczej dotyczące Rosji oraz moduł На шестёрку!  – strona z zadaniami trudniejszymi dla uczniów zdolniejszych i chcących poznać język rosyjski w szerszym zakresie.

Tematy tekstów są doskonale dostosowane do zainteresowań współczesnych nastolatków,
a wprowadzenie współczesnego rosyjskiego słownictwa ułatwia uczniom rozumienie tekstów użytkowych. Koncepcja cyklu zakłada również spiralny układ treści i powracanie do zagadnień poruszonych wcześniej – w celu ich utrwalenia i poszerzenia.

Zalety podręcznika Как раз 2

    Prezentowane treści są idealnie dostosowane do zainteresowań współczesnych nastolatków.
    Materiał leksykalny wprowadzany jest głównie metodą bezpośrednią (wizualizacja, parafraza, definicja, odsłuchiwanie nagrań, synonimy, antonimy). W podręczniku jest stosowana również metoda gramatyczno-tłumaczeniowa (np. podawanie ekwiwalentów słów).
    Podręcznik zawiera współczesne słownictwo niezbędne do komunikacji, dzięki czemu skutecznie uczy porozumiewania się w języku rosyjskim w sytuacjach życia codziennego.
    Podręcznik umożliwia pracę w różnych zakresach: opanowanie materiału lekcyjnego pozwala zrealizować program obowiązkowy. Uczniowie, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, mogą sięgnąć po materiały dodatkowe (tj. Практика языка, На шестёрку!, Культурный шок).
    Lekcje powtórzeniowe (Тест) – ułatwią nauczycielowi przeprowadzenie rekapitulacji, a uczniom samodzielne przygotowanie się do sprawdzianów.
    Zagadnienia gramatyczne w rozdziałach zostały wprowadzone w taki sposób, aby uczeń był w stanie samodzielnie formułować reguły gramatyczne i stosować je w praktyce, a dodatkowy moduł Грамматика materiał gramatyczny skoncentrowany w postaci podawczej (po każdym rozdziale) zawiera materiał gramatyczny głównie w postaci tabelarycznej, przedstawiony w trybie podawczym.
    Spiralny układ treści podręcznika umożliwia stopniowe przyswajanie wiedzy i utrwalanie poznanych wcześniej zagadnień.
    Teksty są osadzone w realiach rosyjskojęzycznych, a wiele z nich zawiera informacje realio- i kulturoznawcze, dzięki temu uczniowie mogą poznać kulturę rosyjską i tradycje rosyjskie.
    Podręcznik oferuje liczne materiały fakultatywne, tj. lekcje okolicznościowe, listę przydatnych zwrotów, ćwiczenia fonetyczne, tabele gramatyczne, trening sprawności językowych, zestaw zadań rozwijających sprawność mówienia, podręczny słownik rosyjsko-polski.

Podręcznik jest podzielony na siedem rozdziałów. Do podręcznika są dołączone dwie płyty z nagraniami. Zawierają one zarówno teksty do zadań rozwijających sprawność rozumienia ze słuchu. Nagrania dostępne będą również za pomocą kodu QR.

Stałe elementy rozdziału to:

• Strona działowa, która zawiera zdjęcie wprowadzające uczniów w tematykę danego rozdziału. Ponadto na tej stronie zostały zamieszczone cele lekcji.

• Rozdziały: każdy rozdział dzieli się na trzy podrozdziały. Każdy  podrozdział jest przeznaczony do realizacji w ciągu dwóch godzin lekcyjnych. Tematyka poszczególnych rozdziałów odpowiada zakresom tematycznym z podstawy programowej.  Podręcznik rozpoczyna się rozdziałem Люди и вещи. Tematyka tego rozdziału poszerza leksykę z pierwszej części podręcznika związaną z: człowiekiem (dane personalne), domem (miejsce zamieszkania), zainteresowaniami młodzieży oraz życiem rodzinnym i towarzyskim (członkowie rodziny, okresy życia, formy spędzania czasu wolnego) oraz traktuje o letnich kursach językowych za granicą. Kolejny rozdział Дом dotyczy miejsca zamieszkania (opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, wynajmowanie mieszkania). Trzeci rozdział Работа podejmuje tematy związane z pracą (popularne zawody, zawody członków rodziny, miejsce pracy) oraz marzeniami i planami na przyszłość. Сzwarty rozdział Спорт jest poświęcony tematyce sportowej (dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, sport wyczynowy) oraz zdrowiu (wyposażenie apteczki, leki na różne dolegliwości) i zdrowemu trybowi życia (znaczenie sportu w profilaktyce zdrowia). W rozdziale Услуги uczniowie poznają nazwy zakładek strony internetowej sklepu, poznają leksykę związaną z robieniem zakupów online oraz korzystaniem z różnego rodzaju wypożyczalni (np. wypożyczanie hulajnogi). Uczniowie uczą się także określania czasu zegarowego. W rozdziale szóstym Природа uczniowie poznają nazwy zwierząt i roślin oraz zagłębiają się w tematykę związaną z ekologią (parki narodowe, postawy proekologiczne). Ostatni rozdział Путешествие wprowadza tematykę podróżowania (wycieczki po Petesburgu) oraz informacje realioznawcze i kulturoznawcze dotyczące Rosji (dania rosyjskie, popularne pamiątki z Rosji).

• Грамматика: wyjaśnienia zagadnień gramatycznych wraz z przykładami ich użycia i wzorami odmian.

• Словарь: lista słówek, wyrażeń i zwrotów przeznaczonych do aktywnego opanowania.

• Практика языка – trening sprawności językowych, dzięki któremu uczniowie mogą nie tylko powtórzyć omówione zagadnienia, lecz również poszerzyć swoją wiedzę. Trening składa się z zadań rozwijających wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, mówienie i pisanie. W zależności od potrzeb uczniów zadania te mogą być realizowane w klasie lub w domu, mogą też stanowić zadanie dodatkowe dla chętnych uczniów i zostać nagrodzone przez nauczyciela wyższą oceną.

• Тест: zawiera bardzo zróżnicowane zadania, dzięki czemu umożliwia powtórzenie zdobytej wiedzy i sprawdzenie stopnia jej opanowania.

• На шестёрку!: ciekawe teksty i inspirujące zadania do tych tekstów, materiał przeznaczony dla uczniów chcących rozwinąć swoją wiedzę ponad szkolny program obowiązkowy oraz dla tych którzy wykazują większe (niż pozostali uczniowie) zainteresowanie językiem rosyjskim i chcą poszerzyć swoją wiedzę. W tym module uczniowie będą mieli szansę wykazać się swoją wiedzą ogólnokształcącą oraz nauczą się czerpać informacje z różnych źródeł, gdyż autorka zachęca uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy, formułując zadania tak, aby wymagały one skorzystania z dodatkowych źródeł takich jak, encyklopedia, Internet, prasa.

Na końcu podręcznika znajdują się materiały dodatkowe:

• Культурный шок, w skład których wchodzą lekcje okolicznościowe związane ze świętami i tradycjami – do realizacji w okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

• Фонетика: zestaw ćwiczeń doskonalących wymowę.

• Грамматика: tablice zbiorcze, zawierające wszystkie zagadnienia gramatyczne zrealizowane w danej części podręcznika.

• Фото: zbiór zadań rozwijających sprawność mówienia. Każde zadanie zawiera materiał ilustracyjny skorelowany z tematyką rozdziału, do którego się odnosi.

• Propozycje projektów, których tematyka jest skorelowana z materiałem zrealizowanym w danym rozdziale podręcznika.

• Русско-польский словарь: podręczny słowniczek rosyjsko-polski umożliwiający szybkie sprawdzenie znaczenia rosyjskich słów użytych w podręczniku.

Komentarze i opinie użytkowników

napisz recenzję

Napisz recenzję lub krótką opinię o Kak raz 2 Podręcznik + CD + kod. Twoja ocena i nawet kilka słów będzie pomocne innym klientom.

Newsletter księgarni Bookcity

Komponenty

Lista wszystkich komponentów dla tytułu Kak raz. Każdy komponent należy zamówić osobno.

Kak raz 1:

Kak raz 2:

Kak raz 3: