logo
Menu
0Koszyk
Szukaj
Generacion 1 Podręcznik

Generacion 1 Podręcznik

Generacion 1 Podręcznik
komponent: Podręcznik
pozostałe komponenty:
komponenty należy
dodawać do koszyka
oddzielnie
Generacion 1 składa się z 2 komponentów:
język: hiszpański
wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne PWN
autor: Dominika Ujazdowska Aurora Martin de Santa Olalla Cristina Herrero
etykiety: Podręczniki Szkoła podstawowa klasy 4-8 Szkoła podstawowa - klasa 7 Podręczniki szkolne
ISBN / EAN: 9788326232114
rok wydania: 2020
Numer dopuszczenia MEN: 1103/1/2020
Generacion 1 Podręcznik
cena:68,00 zł
wysyłamy w 2-3 dni robocze
Kupuję
loader
Dodano 1 szt. produktu do koszyka.
Dodaj do przechowalni

poziomy Generacion

Opis produktu/serii

Podręcznik przygotowany przez hiszpańsko-polski zespół autorów. W pełni dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej dla szkół podstawowych zgodnie z reformą z roku 2017.

Poziom podręcznika: A1 Cechy podręcznika:

 • podręcznik oparty na silnym impulsie wizualnym posługujący się językiem obrazu tak bliskim dziś młodemu pokoleniu
 •  przejrzysta struktura każdego rozdziału
 • łagodna progresja leksykalno-gramatyczna zapewniająca harmonijny rozwój wszystkich sprawności językowych
 • wyraźny cel pracy językowej nauczyciela
 •  budowanie sprawnej komunikacji uczniów w sytuacjach życia codziennego zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej reforma 2017
 •  konsekwentna realizacja kluczowych kompetencji XXI wieku
 •  komunikacja, kooperacja, kreatywność, krytyczne myślenie.

Budowa podręcznika:

 • sześć rozdziałów o stałym układzie z klarownie określonymi celami lekcji
 •  pierwszy kontakt z językiem hiszpańskim: Unidad 0
 • system piktogramów prowadzących nauczyciela i ucznia przez każdy rozdział podręcznika, których celem jest wyraźne określenie rozwijanych sprawności językowych u uczniów
 •  zadania rozwijające rozumienie tekstu czytanego, zadania rozwijające sprawność reagowania językowego, zadania rozwijające rozumienie tekstu słuchanego, zadania rozwijające sprawność pisania, jak i zadania rozwijające sprawność mówienia + winietki zawierające wskazówki i informacje pomocne w nauce języka hiszpańskiego, objaśniające zagadnienia gramatyczne oraz winietki prowadzące uczniów przez trening poprawnej hiszpańskiej wymowy oraz ortografię
 • nowoczesna, angażująca uczniów szata graficzna służy wprowadzeniu nowego słownictwa oraz interakcji językowej między obrazem a tekstem
 • każdy rozdział zawiera zadania leksykalne oparte na przyporządkowaniu słów ich obrazom, także z możliwością ich odsłuchania
 • ćwiczenie poprawnej wymowy/fonetyka języka hiszpańskiego – wizualizacja poznawanej leksyki, sekcja: Palabras, palabras…
 • silny nacisk na komunikację
 • praca z dialogami, przetwarzanie między tekstem słyszanym a pisanym, pisanym a mówionym
 • praca w parach, praca indywidualna, sekcja: Espanol en acción
 • teksty kulturo i realioznawcze odnoszące się do świata hiszpańskojęzycznego, sekcja: !Qué interesante! + moduł: Fiestas pod koniec podręcznika zawierający opisy najważniejszych dni świątecznych w krajach języka hiszpańskiego
 • praca projektowa w każdym rozdziale, także w odniesieniu do poszukiwania informacji w internecie, sekcja: Mi proyecto
 • prosta i czytelna prezentacja gramatyki pod koniec każdego rozdziału
 • ujęcie tabelaryczne z wykorzystaniem kontrastu kolorem przy wyjaśnianiu treści zagadnień gramatycznych
 • sekcja: Mis apuntes de gramática
 • przejrzysty słowniczek tematyczny w każdym rozdziale. sekcja: Mi primer diccionario
 • zamknięcie każdego rozdziału powtórkowymi zadaniami leksykalno-gramatycznymi w ujęciu komunikacyjnym, sprawdzającymi realizację celów językowych danego rozdziału, sekcja: Repasamos -samoocena, sekcja: Autoevaluación.

Komentarze i opinie użytkowników

napisz recenzję

Napisz recenzję lub krótką opinię o Generacion 1 Podręcznik. Twoja ocena i nawet kilka słów będzie pomocne innym klientom.

Komponenty

Lista wszystkich komponentów dla tytułu Generacion. Każdy komponent należy zamówić osobno.

Generacion 1:

Generacion 2: