logo
Menu
0
Koszyk
Szukaj
logo
En Avant! 1 podręcznik

En Avant! 1 podręcznik

En Avant! 1 podręcznik
komponent: Podręcznik wieloletni+nagrania mp3 on-line
pozostałe komponenty:
komponenty należy
dodawać do koszyka
oddzielnie
En Avant! 1 składa się z 3 komponentów:
język: francuski
wydawnictwo: Hachette FLE
autor: Fabienne Gallon Sylvain Capelli Gabrielle Robein
etykiety: Szkoła podstawowa klasy 4-8 Podręczniki Podręczniki szkolne Szkoła podstawowa - klasa 7
ISBN / EAN: 9788364667589
Numer dopuszczenia MEN: 871/1/2017
rok wydania: 2017
En Avant! 1 podręcznik
cena:28,50 zł
wysyłamy w 2-3 dni robocze
Kupuję
Dodaj do przechowalni

poziomy En Avant!

PROMOCJA
Macmillan Readers z rabatem 30%
PROMOCJA

Opis produktu/serii

En Avant to nowoczesna seria podręczników do nauki języka francuskiego w szkole podstawowej.
En Avant 1 przeznaczony jest dla uczniów rozpoczynających naukę języka. Polecenia oraz komentarze gramatyczne zostały napisane w języku polskim.
Z En Avant 1 uczeń odkrywa język i cywilizację francuską. Uczy się szybko i z przyjemnością, gdyż tematyka poruszana w podręczniku jest bliska jego zainteresowaniom. Podręcznik odzwierciedla świat współczesnego ucznia.
Praca nad językiem opiera się na różnorodnych nagraniach oraz materiałach testowych i ikonograficznych tj. korespondencje e-mailowe, blogi, zaproszenia, rozmowy, SMS. Uczeń opanowuje zagadnienia leksykalno-gramatyczne potrzebne w codziennej komunikacji. Podręcznik uwzględnia podejście zadaniowe: każda lekcja jest zakończona krótkim zadaniem wykonanym w interakcji.
Na końcu każdego rozdziału test kompetencji sprawdza podstawowe umiejętności w zakresie rozumienia i konstruowania wypowiedzi.
Zagadnienia cywilizacyjne w ciekawy sposób odkrywają kulturę Francji oraz krajów frankofońskich, w każdym rozdziale znajdują się również odwołania do polskiej kultury. Zadania im towarzyszące rozwijają kompetencje interkulturowe.
Podręcznik En Avant 1 został opracowany zgodnie z wymogami rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nowej podstawy programowej i dopuszczania podręczników do użytku szkolnego.
En Avant 1 podręcznik wieloletni:
- spełnia wymagania ministerialne pod względem merytorycznym, dydaktycznym, wychowawczym i językowym
- zarówno treści jak i proponowane zadania aktywizujące mają na celu podniesienie motywacji do nauki języka francuskiego i umożliwienie realizacji podejścia zadaniowego
- spełnia wymogi podręcznika wieloletniego: w przypadku pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń zawartych w podręczniku zawiera informację, że odpowiedzi nie należy umieszczać w podręczniku; miejsca w zadaniach i ćwiczeniach, które powinny być wypełnione przez ucznia, są przedstawione w sposób uniemożliwiający uczniowi wpisanie odpowiedzi w tym miejscu
- nagrania audio mające na celu rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu zostały udostępnione na stronie www.hachettefle.pl/podrecznik-en-avant

Komponenty

Lista wszystkich komponentów dla tytułu En Avant!. Każdy komponent należy zamówić osobno.

En Avant! 1:

En Avant! 2: