logo
Menu
0
Koszyk
Szukaj
logo
Echo. Język rosyjski klasa 7 podręcznik

Echo. Język rosyjski klasa 7 podręcznik

Echo. Język rosyjski klasa 7 podręcznik
komponent: Podręcznik+CD
pozostałe komponenty:
komponenty należy
dodawać do koszyka
oddzielnie
Echo. Język rosyjski klasa 7 składa się z 2 komponentów:
język: rosyjski
wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP)
etykiety: Podręczniki Podręczniki szkolne Szkoła podstawowa - klasa 7
ISBN / EAN: 9788302169403
Numer dopuszczenia MEN: 805/1/2017
rok wydania: 2017
Echo. Język rosyjski klasa 7 podręcznik
cena:33,20 zł
wysyłamy w 1-2 dni robocze
Kupuję
Dodaj do przechowalni

Opis produktu/serii

Podręcznik Эхо składa się z siedmiu rozdziałów, które wprowadzają i pomagają utrwalić słownictwo opisane w nowej podstawie programowej. Każdy z nich zawiera:

– wykaz umiejętności, które uczeń powinien opanować, przydatny podczas przygotowania do sprawdzianu;

– ćwiczenia rozwijające wszystkie umiejętności wymagane przez nową podstawę programową, m.in. rozpoczynanie, prowadzenie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy w języku rosyjskim, rozróżnianie i stosowanie stylu formalnego i nieformalnego, wyrażanie opinii, upodobań, intencji i pragnień, składanie propozycji oraz odpowiadanie na nie, zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenia i inne;

– ćwiczenia o podwyższonym stopniu trudności oznaczone piktogramem, umożliwiające pracę w grupach zróżnicowanych pod względem umiejętności językowych;

– moduł powtórzeniowy (Повторительный урок), który pomaga utrwalić materiał.

Podręcznik rozpoczyna się rozdziałem realioznawczym, poświęconym Rosji i jej mieszkańcom, co zachęca uczniów do nauki nowego języka. W drugim rozdziale, Шаг за шагом, uczniowie poznają alfabet rosyjski, uczą się pisać litery i proste zdania. Opanowują leksykę związaną z nazywaniem osób i przedmiotów, starają się mówić o sobie i swoim najbliższym środowisku. Wszystkie polecenia w tym rozdziale są sformułowane tylko w języku polskim, dzięki czemu uczniowie wiedzą, co mają zrobić, i mogą się skupić na wykonaniu zadania. Kolejne rozdziały: ФИО, Будьте знакомы! oraz Целыми днями poszerzają słownictwo związane z człowiekiem, domem (miejscem zamieszkania), szkołą oraz życiem rodzinnym i towarzyskim. Szósty rozdział, Время от времени, dotyczy świąt oraz różnych form spędzania wolnego czasu. Ostatni, Домашний очаг, podejmuje tematy związane z rodziną i pracą.

 

Zaletą podręcznika jest przejrzysta struktura i obecność stałych elementów ułatwiających naukę:

Правило – prezentuje reguły i zasady z zakresu gramatyki, które są wprowadzane przez dialogi lub zdania, dzięki czemu uczniowie dowiadują się, jak zastosować poznane struktury w codziennej komunikacji;

Совет – podpowiedzi sformułowane w języku polskim, mające ułatwiać przyswojenie materiału zawartego w podręczniku;

– piktogram Wykrzyknik – zwraca uwagę uczniów na reguły gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne;

Эхо России – informacje realioznawcze zachęcające do poznawania Rosji i języka rosyjskiego.

Na końcu publikacji zamieszczono tablice gramatyczne wraz z komentarzem (Шпаргалка по грамматике) oraz podręczny słowniczek rosyjsko-polski, pomocne w samodzielnej nauce. Przy okładce znajduje się skrzydełko z alfabetem.

Do podręcznika dołączono CD z nagraniami umożliwiającymi kształcenie umiejętności rozumienia ze słuchu oraz poprawnej wymowy.

Klienci byli zainteresowani także...

Komponenty

Lista wszystkich komponentów dla tytułu Echo. Język rosyjski. Każdy komponent należy zamówić osobno.

Echo. Język rosyjski klasa 7:

Echo. Język rosyjski klasa 8:

Echo. Język rosyjski 2:

Echo. Język rosyjski 3: