logo
Menu
0
Koszyk
Szukaj
logo
Diskussia. Дискуссия Podręcznik +CD

Diskussia. Дискуссия Podręcznik +CD

Diskussia. Дискуссия Podręcznik +CD
komponent: Podręcznik +CD
język: rosyjski
autor: Zoja Kuca
wydawnictwo: PROFAMILIA
etykiety: Słownictwo Podręczniki C1 B2 Szkoły językowe i uczelnie
ISBN / EAN: 9788393277322
rok wydania: 2019
oprawa: miękka
Diskussia. Дискуссия Podręcznik +CD
62,00 zł oszczędzasz 6,20 zł (rabat 10%)
cena:55,80 zł
w magazynie, wysyłamy w 24h
Kupuję
Dodaj do przechowalni

Opis produktu/serii

Podręcznik do nauki języka rosyjskiego na poziomie zaawansowanym Дискуссия adresowany jest do studentów kierunków filologicznych i neofilologicznych I oraz II stopnia, a także słuchaczy kursów językowych. Wyjściowym założeniem książki jest taki poziom sprawności nadawczo-odbiorczej w zakresie języka rosyjskiego, który umożliwia użytkownikowi podręcznika swobodną rozmowę na różne tematy, gdyż materiał jest przygotowany w oparciu o założenia metody komunikacyjnej. Rozwój praktycznych umiejętności – to główny cel podręcznika.

Na początku pracy z materiałem adresat publikacji powinien posiadać kompetencje językowe na poziomie B2. Przedstawione w Podręczniku Дискуссия treści i zadania językowe wzbogacą nie tylko znajomość środków leksykalnych czy struktur, ale pozwolą również zdobyć wiedzę na tematy z takich dziedzin jak medycyna, socjologia, psychologia, bankowość i inne.

Podręcznik do nauki języka rosyjskiego na poziomie zaawansowanym Дискуссия składa się z 5 obszernych modułów, te z kolei są podzielone na 3 rozdziały. Tematy dobrane są w taki sposób, aby prowokowały słuchacza do dyskusji oraz innych działań komunikacyjnych. Zaproponowany układ zadań w każdym rozdziale nie wymaga realizacji wszystkich po kolei, aczkolwiek zanim taką decyzję się podejmie, należy zapoznać się z całością materiału danego rozdziału. Takie postępowanie jest uzasadnione, ponieważ zadania do tekstu słuchanego lub czytanego wymagają pewnej precyzji i kolejności wykonania, z kolei zadania leksykalne pozwalają na większą swobodę wyboru. Zaproponowany w Podręczniku Дискуссия materiał tekstualny stanowi źródło leksyki, struktur gramatycznych oraz ilustruje użycie form i struktur leksykalno-gramatycznych. Materiał językowy jest ukierunkowany na rozwijanie kompetencji językowych w zakresie sprawności receptywnych i dyskursywnych. Książka jest zaopatrzona w różne rodzaje tekstów mówionych i pisanych: monolog, dialog, talk show, polilog, wywiad, informacja, notatka prasowa, reklama itd. Adresatom materiału umożliwia się dużą swobodę w wyborze tematów wypowiedzi, ról do odegrania oraz form aktywności.

Przedstawiony w podręcznik do nauki języka rosyjskiego na poziomie zaawansowanym Дискуссия zasób leksykalny odpowiada najnowszym tendencjom naukowym i metodycznym, co skutkuje możliwością poruszania się w realnym środowisku językowym. Zaproponowane w Podręczniku Дискуссия zadania przemyślane są w taki sposób, aby przypominały autentyczne sytuacje, umożliwiające wykorzystanie odpowiednich środków językowych.

Założeniem Podręcznika Дискуссия jest opanowanie języka rosyjskiego na poziomie C1.

Mamy ogromną nadzieję, że praca z podręcznikiem poszerzy nie tylko Państwa wiedzę, usprawni umiejętności językowe, ale również dostarczy satysfakcji z nabytych umiejętności i sprawności językowych. Liczymy na to, że efektem finalnym będzie swoboda komunikacyjna w autentycznym środowisku językowym.


DOŚWIADCZENIE I DOROBEK AUTORKI

Doświadczenie zawodowe:

od 2019 praca na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Rusycystyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

2005 – 2018 praca na stanowisku nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Wydział Humanistyczny.

2004-2005 – praca na stanowisku nauczyciela języka rosyjskiego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej w Lublinie;

2002-2005 – praca na stanowisku nauczyciela języka rosyjskiego w Fundacji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Szkole Języków Obcych Eurotekst;

Publikacje naukowe i dydaktyczne

Podręcznik do nauki języka rosyjskiego na poziomie B2+: Język rosyjski w biznesie dla średnio zaawansowanych, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne

Monografia:

Пути постижения святости в прозаическом наследии Бориса Зайцева

Stopnie i tytuły:
– Doktorat
Dziedzina: nauki humanistyczne;
Dyscyplina: literaturoznawstwo;
Specjalności: literaturoznawstwo słowiańskie, rosyjska myśl filozoficzno-religijna;
Data uzyskania stopnia:15/09/2010;
Tytuł pracy: Świętość i święci w dyskursie kulturowym rosyjskiej diaspory. Proza Borysa Zajcewa (1922-1972);
Instytucja: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Nauk Humanistycznych.

 

Komponenty

Lista wszystkich komponentów dla tytułu Diskussia. Дискуссия. Każdy komponent należy zamówić osobno.

Diskussia. Дискуссия: