logo
Menu
0
Koszyk
Szukaj
logo
deutsch.com 2/1 (edycja polska) Arbeitsbuch mit CD (1)

deutsch.com 2/1 (edycja polska) Arbeitsbuch mit CD (1)

deutsch.com 2/1 (edycja polska) Arbeitsbuch mit CD (1)
komponent: Arbeitsbuch mit CD (1)
pozostałe komponenty:
komponenty należy
dodawać do koszyka
oddzielnie
deutsch.com 2/1 (edycja polska) składa się z 2 komponentów:
język: niemiecki
wydawnictwo: Hueber
etykiety: Podręczniki
ISBN / EAN: 9783194416598
deutsch.com 2/1 (edycja polska) Arbeitsbuch mit CD (1)
cena:35,90 zł
wysyłamy w 1-2 dni robocze
Kupuję
Dodaj do przechowalni

Opis produktu/serii

Jest to nowy kurs języka niemieckiego przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej. „deutsch.com” - napisany przez zespół młodych autorów pod przewodnictwem znanego glottodydaktyka prof. dr. Gerharda Neunera – został opracowany z myślą o uczniach początkujących, którzy wcześniej uczyli się już innych języków obcych, szczególnie języka angielskiego. Kurs wciela w życie jedną z ważniejszych idei zawartych w dokumencie ESOKJ – wielojęzyczność.

W koncepcji wielo-języczności bardzo ważne miejsce zajmuje język ojczysty oraz inne znane języki obce. Między tą bazą a kolejnym poznawanym językiem obcym (w tym przypadku językiem niemieckim) powstają „mosty”, tzn. uczeń, poznając kolejny język obcy, wykorzystuje wiadomości i umiejśtności zdobyte w procesie poznawania „starych” języków. „deutsch.com” aktywizuje i systematyzuje te umiejętności, a celem jest szybkie i skuteczne opanowanie języka niemieckiego.

Autorzy podręcznika proponują szerokie spektrum tematów interesujących dla gimnazjalistów oraz uwzględniają nowoczesne formy komunikowania się młodzieży, np. e-mail, forum internetowe, chat. „deutsch.com” jest kursem opartym na założeniu komunikatywnym, zadaniowym. Uczniowie są motywowani do przejmowania odpowiedzialności za swój proces uczenia się, do wdrażania założeń wielojęzyczności i do kształtowania kompetencji interkulturowej. Sprawności receptywne i produktywne sś rozwijane od początku nauki. Progersja jest wyraźna, ale celowo nie jest zbyt szybka.

Każdy podręcznik składa się z 3 modułów podzielonych na 3 lekcje. Kurs „deutsch.com Edycja polska” prowadzi w czterech tomach do poziomu A2 i przygotowuje do międzynarodowych egzaminów językowych oraz do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego. W podręczniku znajduje się niemiecko-polski słowniczek, a w książce ćwiczeń uczeń znajdzie komentarze gramatyczne w języku polskim oraz dodatkowy moduł poświęcony zagadnieniom kulturo- i krajoznawczym widzianym z perspektywy polskiego ucznia.

Interesującym materiałem dodatkowym do kursu „deutsch.com” jest film DVD. Bohaterowie, Bina i Oli, nawiązują znajomość za pośrednictwem internetu, następnie spotykają się w realnym świecie... Ta ciekawa historia nastolatków nawiązuje do materiału zawartego w podręczniku i motywuje do nauki języka.

Komponenty

Lista wszystkich komponentów dla tytułu deutsch.com. Każdy komponent należy zamówić osobno.

deutsch.com 1/1 (edycja polska):

deutsch.com 1/2 (edycja polska):

deutsch.com 2/1 (edycja polska):

deutsch.com 2/2 (edycja polska):

deutsch.com 1:

deutsch.com 2:

deutsch.com 3: