logo
Menu
0
Koszyk
Szukaj
logo
DELF Actif scolaire et junior (poziom B1) Książka+CD

DELF Actif scolaire et junior (poziom B1) Książka+CD

DELF Actif scolaire et junior (poziom B1) Książka+CD
komponent: Książka+CD
pozostałe komponenty:
komponenty należy
dodawać do koszyka
oddzielnie
DELF Actif scolaire et junior (poziom B1) składa się z 2 komponentów:
język: francuski
wydawnictwo: ELI
autor: Anna Maria Crimi Gisèle Agnello
etykiety: Egzaminy
ISBN / EAN: 9788853613790
DELF Actif scolaire et junior (poziom B1) Książka+CD
Produkt niedostępny.
brak informacji o dostępności

Opis produktu/serii

DELF Actif scolaire et junior - B1 + 2 CD audio - książka przygotowująca do egzaminu ze znajomości języka francuskiego DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues).

Książka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży przygotowujących się do egzaminu DELF zarówno w warunkach szkolnych, jak i indywidualnie w domu, a dzięki zrównoważonej progresji trudności umożliwia harmonijne i wszechstronne opanowanie umiejętności językowych związanych z rozumieniem ze słuchu, rozumieniem tekstu pisanego, samodzielnym mówieniem i pisaniem.

Książka posiada jasną i czytelną strukturę i podzielona jest na następujące rozdziały:
-Compréhension orale
-Compréhension écrite
-Production écrite
-Production orale

W każdym z rozdziałów umieszczone zostały następujące sekcje:
-Vers l'examen: sekcja z informacjami na temat przebiegu egzaminu, jego części składowych, charakteru i formy poszczególnych zadań, jak również technik skutecznego rozwiązywania testów,
-S'orienter: sekcja zawierająca ułożone w kolejności od najłatwiejszych do najtrudniejszych ćwiczenia ułatwiające stopniowe i bezstresowe opanowanie umiejętności językowych potrzebnych do radzenia sobie z zadaniami egzaminacyjnymi,
-Mémento grammatical: proste i czytelne przedstawienie wybranych zagadnień gramatycznych podpartych przykładami użycia umożliwiające szybką powtórkę z gramatyki na poziomie B1,
-S'exercer: sekcja z ćwiczeniami skonstruowanymi na wzór zadań egzaminacyjnych.

Ponadto w końcowej części książki znajdują się rozdziały:
-L'examen zawierający symulacje dwóch testów egzaminacyjnych,
-S’informer prezentujący istotne z punktu widzenia założeń egzaminu najbardziej charakterystyczne aspekty cywilizacji i kultury krajów francuskojęzycznych,
-Les grilles d’évaluation: zawierający tabelki z punktacją za poszczególne ćwiczenia egzaminacyjne,
-Les savoirs oraz Les savoirs-faire: obejmujące wykaz praktycznych kompetencji językowych, słownictwa oraz zagadnień, na temat których uczeń powinien umieć się wypowiedzieć w trakcie egzaminu.

W wybranych miejscach książki znajdują się też umieszczone w ramkach praktyczne porady dotyczące poszczególnych zadań i technik radzenia sobie z zadaniami egzaminacyjnymi.

Do książki dołączone są dwie płyty CD audio z materiałami do odsłuchu.

Komponenty

Lista wszystkich komponentów dla tytułu DELF Actif scolaire et junior. Każdy komponent należy zamówić osobno.

DELF Actif scolaire et junior (poziom A1):

DELF Actif scolaire et junior (poziom A2):

DELF Actif scolaire et junior (poziom B1):