logo
Menu
0
Koszyk
Szukaj
logo
Connexions 1 podręcznik

Connexions 1 podręcznik

Connexions 1 podręcznik
komponent: Podręcznik
pozostałe komponenty:
komponenty należy
dodawać do koszyka
oddzielnie
Connexions 1 składa się z 2 komponentów:
język: francuski
wydawnictwo: Hatier
autor: Colette Samson
etykiety: Szkoły ponadgimnazjalne Podręczniki Liceum - klasa 1 Technikum - klasa 1 Szkoła zawodowa - klasa 1 Podręczniki szkolne Szkoły średnie
ISBN / EAN: 9782278054114
Connexions 1 podręcznik
Produkt niedostępny.
Tytuł niedostępny, nakład wyczerpany

Opis produktu/serii

Podręcznik do nauki języka francuskiego, przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych. Każda część przeznaczona jest na ok. 100-120 godzin lekcyjnych i odpowiada kolejnym poziomom znajomości języka A1, A2 i B1+, zgodnie z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego.

 

 • Uporządkowana i czytelna struktura materiału. W każdej jednostce lekcyjnej – tabele z zestawieniami zagadnień gramatycznych, leksykalnych, fonetycznych.

 •  

 • Trzy różne typy ewaluacji w tym systematyczne testy podsumowujące, testy sprawdzjące przygotowaniee do egzaminu DELF.
 •  

 • Płyta CD lub zestaw kaset zawierają nagrania wszystkich ćwiczeń znajdujących się w podręczniku, a także ćwiczenia uzupełniające zamieszczone w przewodniku metodycznym.
 •  

 • Autentyzm dokumentów audiowizualnych nagranych na płycie DVD lub kasecie VHS, dla poziomu I i II, podnosi atrakcyjność nauki, a tym samym motywację uczniów.
 •  

 • Obszerny, 48-stronicowy materiał uzupełniający zamieszczony na końcu podręcznika obok transkrypcji i rozwiązań zawiera zarys gramatyki, odmiany czasowników, zarys fonetyki, 12 testów podsumowujących oraz indeks ułatwiający odnalezienie zagadnień gramatycznych w podręczniku.
 •  

  PL Polska adaptacja

   

 • Zeszyt ćwiczeń, część I: polecenia w języku polskim, słowniczek, dodatkowe ćwiczenia interkulturowe.
 •  

 • Wkładka do podręcznika: słowniczek, adresy interesujących stron internetowych oraz specjalnie dla maturzystów – tabelaryczne zestawienie tekstów, ćwiczeń z podręcznika i zeszytu ćwiczeń, pod kątem ich przydatności w przygotowaniach do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 • Komentarze i opinie użytkowników

  Komponenty

  Lista wszystkich komponentów dla tytułu Connexions. Każdy komponent należy zamówić osobno.

  Connexions 1:

  Connexions 2:

  Connexions 3: